Política de cookies

DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic -LSSI-, INNOVA VEG, COOP. V. l’informa que està inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana amb número CV-2677, i les seves dades identificatives són les següents:

Denominació social: INNOVA VEG, COOP. V.

CIF: F54911771

Domicili social: C/ CAROLINA ÁLVAREZ, 41, B,.46023 – VALÈNCIA

Telèfon: +34 961172296

Correu electrònic a efectes de comunicació: legal@innovaveg.com

Innova Veg, Coop. V. pot operar sota la seva pròpia denominació o sota la de la seva marca registrada “VEGADÈNIA”.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i INNOVA VEG, COOP. V. es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.vegadenia.com (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular INNOVA VEG, COOP. V.

La navegació per la web de VEGADÉNIA atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, però INNOVA VEG, COOP. V. condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a INNOVA VEG, COOP. V., sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a INNOVA VEG, COOP. V. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal. L’usuari respondrà davant d’INNOVA VEG, COOP. V. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

INNOVA VEG, COOP. V. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a LA WEB i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INNOVA VEG, COOP. V. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de LA WEB, poguessin derivar-se de la navegació per aquesta. En conseqüència, INNOVA VEG, COOP. V. no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web pot recollir dades dels seus visitants per mitjà de l’ús de cookies , on es recollirà informació personal relacionada amb la vostra navegació. Per conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com les pot configurar o deshabilitar, consulteu la nostra Política de Cookies , si escau.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que se us informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al vostre disc dur.

PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Se us informa que les dades personals que ens faciliti voluntàriament, a través dels diferents formularis de la web, seran tractades per INNOVA VEG, COOP. V. amb domicili al c/ CAROLINA ÁLVAREZ, 41, BAIX, 46023 – VALÈNCIA, que compleix les mesures de seguretat exigides a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establerts a la pàgina web on vostè ens hagi facilitat les seves dades.

Les dades facilitades no seran cedides a tercers llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i es conservaran durant el temps necessari per atendre la seva sol·licitud, sempre que no ens indiqui el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides.

INNOVA VEG, COOP. V. no elaborarà cap mena de “perfil”, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Així mateix, INNOVA VEG, COOP. V. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades ia no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant del responsable del tractament a l’adreça anteriorment esmentada , o per correu electrònic a legal@innovaveg.com, adjuntant còpia del vostre DNI o document equivalent. En cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria protecció de dades competent, sent aquesta l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les dades de contacte de la qual estan accessibles a https ://sedeagpd.gob.es/seu-electronica-web/vistes/formNovaReclamacion/reclamacion.jsf .

INNOVA VEG, COOP. V. adopta les mesures tècniques, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir-ne la privadesa. Això no obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en què se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir-ne l’adequació i l’efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable per la qual cosa, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una bretxa de seguretat, en prendrem les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’autoritat de control i, si escau, a aquells usuaris que s’hagin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l’article 21, sol·licitarem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Vostè té dret a oposar-se i/o retirar el/els consentiment/s al tractament de les dades indicades anteriorment, si escau, i en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, mitjançant notificació al responsable del tractament a la/les adreça/s indicada/es.

FORMULARIS WEB

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se us informa que les dades personals que ens faciliti a través del formulari seran tractades per INNOVA VEG, COOP. V., amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud, enviar informació més detallada i els productes en el cas de compra. Per a més informació consulteu la Política de Privadesa .

  • He llegit i accepto la política de privadesa d’INNOVA VEG COOP. V. així com l’enviament de publicitat.
  • He llegit i accepto la política de privadesa d’INNOVA VEG COOP. V. però no estic interessat a rebre publicitat.
Scroll to Top